Praktijkadvies Van der Woerdt

Introductie

In samenwerking met Astrid van Zon en Rutger Sonneveld van Sonneveld Zorgadvies, verzorg ik lezingen voor het hele tandheelkundige team over onderwerpen op het gebied van kwaliteit. Astrid is tandarts en jurist en heeft o.a. bij de IGz gewerkt. Rutger is adviseur van tandartspraktijken op het gebied van kwaliteit en veiligheid en ik heb naast de nodige scholing inmiddels 4 jaar ervaring als hoofdvisiteur van de KNMT.

Bij onze werkzaamheden komen we regelmatig zaken tegen die verbeterd kunnen worden. Hoog op de lijst staan de invoering en de gevolgen van de Wkkgz, infectiepreventie, taakdelegatie en het patiëntendossier. Daarnaast blijkt de omgang met de regelgeving en de veranderingen daarin vaak een taaie kluif.

Wij verzorgen cursussen waarbij we met uw team een betere onderlinge samenwerking en efficiency nastreven. We begeleiden 'een dagje op de hei’, het ontwikkelen van toekomstplannen, waar staan we over 5 jaar, wat is onze missie en visie, hoe stellen we de patiënt centraal, hoe kunnen we het werk aantrekkelijker maken, hoe kunnen we beter delegeren, hoe houden we kosten in de hand.

Wie ben ik

In mijn beroepscarrière heb ik te maken gehad met een grote verscheidenheid van patiënten.

Ik heb gewerkt bij de jeugdtandverzorging, als vrijwilliger bij DHIN, op revalidatiecentrum 't Roessingh, als universitair docent aan de Radboud Universiteit, in verpleeghuizen van de Trivium Meulenbelt groep, in de eigen praktijk als solist en later als tandarts/manager in een praktijk met meerdere stoelen.

Door al deze werkzaamheden heb ik met veel collega's samengewerkt.

De laatste jaren heb ik mij verder ontwikkeld in de interactie met tandartspraktijken door mijn werk als Hoofdvisiteur van de KNMT.

Zowel uit eigen ervaring en als visiteur ken ik de problemen waar tandartsen en hun personeel mee te maken hebben. Ik weet hoe makkelijk zaken uit de hand kunnen lopen en weet vooral ook hoe belangrijk goede communicatie is.

Ik bied praktijkondersteuning en een aantal lesprogramma's die nauw aansluiten bij de behoeften van de huidige praktijkvoering.

Praktijk Analyse

U wilt graag dat uw praktijk voldoet aan wet- en regelgeving, maar vooral ook een praktijk waar efficiënt en met plezier gewerkt wordt.

Met een praktijk analyse weet u waar u aan toe bent

De praktijk wordt beoordeeld op de volgende onderdelen

Aanvullend vinden een aantal korte gesprekken met medewerkers plaats.

Tot slot worden de bevindingen besproken met de praktijkeigenaar.

Naderhand ontvangt u een rapport met aanbevelingen zodat u weet hoe u aan wet- en regelgeving kunt voldoen en de bedrijfsvoering verder kunt stroomlijnen.

Onderwijs

Een bedrijfsuitje kan niet alleen gezellig zijn, maar ook nuttig gemaakt worden door het te combineren met een cursus voor het onderhouden en verbeteren van de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het werk in de praktijk.

Onderwerpen:

Samenwerking en goede communicatie, efficiënte bedrijfsvoering en goed omgaan met richtlijnen en wetgeving zijn de sterke punten van het lesaanbod.

Begeleiding

Was het maar zo dat altijd alles op rolletjes zou lopen.
Dat je alleen maar bezig hoeft te zijn met patiëntenbehandeling.

De werkelijkheid is vaak anders. Het aansturen van het personeel, ziekte, UWV, nieuwe regelgeving, protocollen en de invoering van de Wkkgz.
Een tandarts krijgt veel voor de kiezen.

Om orde op zaken te stellen is het prettig om begeleid te worden.
Of het nu gaat om het ontwarren van verstoorde communicatie of het oplossen van de brei van richtlijnen, u krijgt een steuntje in de rug.

Doel is een efficiënte organisatie waar iedereen met plezier samenwerkt.

Zodat u weer tijd heeft voor uw patiënten.

Bedrijfsuitje

Een bedrijfsuitje kan niet alleen gezellig zijn, maar ook nuttig gemaakt worden door het te combineren met een cursus voor het onderhouden en verbeteren van de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het werk in de praktijk.

Bijkomend voordeel van zo'n combinatie is dat het bedrijfsuitje (gedeeltelijk) als studiekosten voor het personeel beschouwd kan worden en dat mede hierdoor bepaalde kosten niet onder de werkkostenregeling vallen.

Contact

Praktijkadvies Van der Woerdt
Cramerstraat 2
7491 DM, Delden
06 - 8191 9894

Of stuur een e-mail